Karlsruhe Eğitim Ataşeliği

Sözleşmeli Personel (Sekreter) Alımı

Sözleşmeli Personel (Sekreter) Alımı

 

T. C. KARLSRUHE BAŞKONSOLOSLUĞU EĞİTİM ATAŞELİĞİ

Bünyesinde Münhal Bulunan Kadroya Bir adet

SÖZLEŞMELİ SEKRETER (PERSONEL)

Alınacaktır.

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-      En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir),

2-      Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini (Almanca) veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek,

3-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5-      Askerlik durumu itibarıyla;

a-      Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b-      Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c-      Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak

7-      Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak

8-      Bilgisayar kullanabilmek

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

1-      Dilekçe (Bkz. Ek 1),

 /meb_iys_dosyalar/2018_06/04145355_EK_1_BaYvuru_DilekYesi.docx

2-      Özgeçmiş (Bkz. Ek 2),

/meb_iys_dosyalar/2018_06/04122832_Ek_2_YzgeYmiY.docx

3-      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu / 2 adet, (Bkz. Ek 3),

/meb_iys_dosyalar/2018_06/04122859_EK_3_GYvenlik_SoruYturmasY_Formu.docx

(Yabancı uyruklu personelin bulunduğu ülke resmi makamlarından alacağı sabıka kaydı)

4-      Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, sekreterlik okulu, yüksekokul diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

5-      Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerde birisini bildiğine dair belge,

6-      T.C. uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı

7-      Aile Nüfus Kayıt Örneği,

8-      İki adet vesikalık fotoğraf,

9-      Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

10-  Pasaport fotokopisi

 

 

 

 

 

Yukarıda ‘Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar’ başlığı altındaki koşullara bağlı olarak müracaatta bulunmak isteyenlerin en geç 18.06.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ‘Başvuruda İstenecek Belgeler’in yer aldığı dosyalarını T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’ne posta yolu ile veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi Notu:

  • Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez.
    • Öndeğerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adayların isimleri 19.06.2018 Salı günü T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Web sayfasından ilan edilecektir.
    • Öndeğerlendirme sonuçları sonuçlarına göre müracaatları kabul edilen adaylar 21.06.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Ataşeliğimizde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır.

 

 

 

 

 

 

Türkisches Generalkonsulat, Referat für Bildungswesen, Rintheimerstr. 82, 76131 Karlsruhe Deutschland - 49721 856128 / WhatsApp İletişim Hattı 49721 85 61 28

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.